KanJam

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Kategorie: open (jakékoli dvojice)
Max. počet týmů: 25
Pravidla: zde
Startovné: 100 Kč
Registrace od: 15. 2. 2013
Registrace do: 31. 5. 2013

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KanJam

REGISTRATION FORM

Cathegories: open (all kinds of pairs)
Max. teams: 25
Rules: here
Fee: 4 E
Registration from: 15. 2. 2013
Registration to: 31. 5. 2013