Časový plán / Time plan

31.05.2013 13:41

REGISTRACE / REGISTRATION:

Ultimate frisbee: pátek 18:00 - 23:00, sobota do 9:00 / Friday 18:00 - 23:00, Saturday until 9:00

Dogfrisbee: sobota do 8:45 / Saturday until 8:45

Kanjam: sobota do 9:00 / Saturday until 9:00

Double disc court: sobota do 9:00 / Saturday until 9:00

Frestyle Frisbee: sobota do 9:00 / Saturday until 9:00

Discgolf: sobota do 9:00 / Saturday until 9:00

Všechny sporty mají registraci v CHECK-IN stanu kromě dogfrisbee, které má registraci u svého hřiště (očkovací průkaz a hudba na freestyle s sebou). / All the sports' registrations are in the check-in tent except of dogfrisbee, which has registration at their field

 

ZÁVODY / COMPETITION:

PLAYERS MEETING PRO VŠECHNY / PLAYERS MEETING FOR EVERYBODY: sobota 9:00 v check-in stanu / Saturday 9:00 in the check-in tent

Ultimate frisbee: sobota od 9:30 + neděle / Satuday from 9:30 + Sunday

Dogfrisbee: sobota od 9:30 (1. kolo SMD, 1. kolo freestyle, minidistance) + neděle (2. kolo SMD a 2. kolo freestyle) / Saturday from 9:30 (SMD, freestyle, minidistance) + Sunday (SMD, freestyle)

Kanjam: sobota od 9.30 / Saturday from 9:30

Double disc court: sobota od 9:30 + neděle / Saturday from 9:30 + Sunday

Freestyle frisbee: sobota od 9:30 + neděle / Saturday from 9:30 + Sunday

Discgolf: sobota od 9.30 (2 kola za den) + neděle (1 kolo) / Saturday from 9:30 (2 rounds) + Sunday (1 round)